Ok Holding logo
OH Holding foto 1 OH Holding foto 2 OH Holding foto 3 OH Holding foto 4

OK Holding je silné, nezávislé a stabilní, společensky uznávané uskupení, které je měřítkem kvality ve svém oboru.

OK Holding bude vždy usilovat o maximální spokojenost zákazníků i dodavatelů – finančních institucí v oblasti řízení rizik a tím rozvíjet pojistnou myšlenku a dobré jméno pojišťovacího makléřství.

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost OK HOLDING s.r.o., se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, IČO: 440 14 929, spisová značka C 3228 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

V Brně, dne 24. 5. 2018

Copyright © 2011 — 2019 OK HOLDING s.r.o.